+ نوشته شده در 93/07/06ساعت 10 PM توسط .نظر یادت نره.!بهزاد تنهاباران
بهانه ای بــــــود...
کـــــه زیر چتـــــر من...
تا انتهای کــــــــــــــــــــــــ ــوچه بیایی
کاش...
نه کوچـــــــــــــــه انتهایی داشت..
و
نه باران بند می آمـــــد
 

+ نوشته شده در 91/06/07ساعت 10 PM توسط .نظر یادت نره.!بهزاد تنها | 

برای تو می نویسم

که بودنت بهار و نبودنت خزان سرد است

 

تویی که تصور حضورت سینه بی رنگ کا غذ م

 را نقش سرخ عشق می زند

 

از تو و برای تو می نویسم

 

ای کاش در طلوع چشمهای تو زندگی می کردم

و مثل باران هر روز برایت شعری می سرودم

 

 آن گاه زمان را در گوشه ای جا می گذاشتم

 و به شوق تواشک می شدم

 

 و بر صورت مه آلودت می لغزیدم

 

از تو و برای تو می نویسم

ای کاش باد بودم و همه عصر را درعبور می گذراندم

 

 تا شاید جاده ای دور هنوز بوی خوش پیراهنت

 را وقتی از آن می گذشتی در خود داشته باشد

 

که مرهمی باشد برای دلتنگی هایم و

 ای کاش برای دلتنگی هایم پایانی بودمن فقط عاشق اینم حرف قلبتو بدونم


الکی بگم جدا شیم تو بگی که نمیتونم


من فقط عاشق اینم بگی از همه بیزاری


دو سه روز پیدام نشه تا ببینم چه حالی داری


من فقط عاشق اینم عمری از خدا بگیرم


اینقدر زنده بمونم تا به جای تو بمیرم.


من فقط عاشق اینم ، روزایی که با تو تنهام


کار و بار زندگیمو بزارم برای فردا

+ نوشته شده در 91/06/07ساعت 10 PM توسط .نظر یادت نره.!بهزاد تنها |
پیداست هنوز شقایق نشدی

   زندانی زندان دقایق نشدیپپ

وقتی که مرا از دل خود می رانی

    یعنی که تو هیچ وقت عاشق نشدی

زرد است که لبریز حقایق شده است

    است که با درد موافق شده است تلخ

عاشق نشدی وگر نه می فهمیدی

    پاییز بهاریست که عاشق شده است
دونفر عاشق هم ميشن میرن پیاده روی
.☻♥☻
\█/.\█/
.||. .||.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
وميرررن
.☻♥☻
\█/.\█/
.||. .||.
وميررررن
.☻♥☻
\█/.\█/
.||. .||.
وميررررن
.☻♥☻
\█/.\█/
.||. .||.
وميرررن
.☻♥☻
\█/.\█/
.||. .||.
وميرررن
.☻♥☻
\█/.\█/
.||. .||.
وميرررن
.☻♥☻
\█/.\█/
.||. .||.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
وميرررن
.☻♥☻
\█/.\█/
.||. .||.
وميررررن
.☻♥☻
\█/.\█/
.||. .||.
وميررررن
.☻♥☻
\█/.\█/
.||. .||.
وميرررن
.☻♥☻
\█/.\█/
.||. .||.
وميرررن
.☻♥☻
\█/.\█/
.||. .||.
وميرررن


خوب حالا شما چرا دنبالشونيد بزاريد راحت باشن...فضولااا


+ نوشته شده در 91/06/06ساعت 10 PM توسط .نظر یادت نره.!بهزاد تنها |میخواهمتــــــــــــــــــــ…

ولــــی…

دوری…

خیلی خیلی دور

نه دستم به دستانـــــــت میرسد

نه چشمانم به نگاهتــــــــــــــــــ

 

+ نوشته شده در 91/05/24ساعت 11 PM توسط .نظر یادت نره.!بهزاد تنها |یادم باشد بگویمت…


دیگر از آن لبخندهآ


آن هم ناگهآنی ،


نثآر چشمهآی…


بیقرآرم نکنی،،،


دلـــــــــــــــــــم


طاقت این همه عآشقی را ندارد…

+ نوشته شده در 91/05/24ساعت 4 PM توسط .نظر یادت نره.!بهزاد تنها |معشوقـــــــــــــه ای پیـــــــــــدا کـــــــــــرده ام به نـــــــــــام روزگــــــــــــار !!!!

ایــــــــــــن روزهــــــــــــا سخـــــــــــت مرا درآغــــــــــــوش خــــــــــویش

به بـــــــــــازی گــــــــــــرفته اســـــــــــت !!!

+ نوشته شده در 91/05/22ساعت 9 PM توسط .نظر یادت نره.!بهزاد تنها |با تو هســتم ای دلــه ماتـــــم زده 

                                  ای که اندوهت ز کوه ها سر زده 

اینچنین کنجی شستی بس حزین

                                  حـــــــال آن یــــــار جفا کا را ببین

او که ایـــنــچین تـو را تنها گذاشت 

                                  پس چـرا یادش کنی ای پس زده 

او کـه خــود تـــو را کـــرده جــواب 

                                  پس چرا یادش کـنی خــانه خــراب


+ نوشته شده در 91/05/22ساعت 9 PM توسط .نظر یادت نره.!بهزاد تنها |به تو می اندیشم

به تو و تندی طوفان نگاهت بر من

به خود و عشق عمیقت در تن

به تو و خاطره ها…

که چرا هیچ زمانی من و تو ما نشدیم…!!!

!
+ نوشته شده در 91/05/17ساعت 3 PM توسط .نظر یادت نره.!بهزاد تنها |یک پنجره برای دیدن

یک پنجره برای شنیــــــــــــــــــدن

یک پنجره که مثل حلقه ی چاهــــــــــــــــــــــــی

در انتهای خود به قلب زمین می رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

و باز می شود به سوی وسعت این مهربانی مکرر آبی رنـــــــــــــــــــــــگ

یک پنجره که دست های کوچک تنهایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی را

از بخشش شبانه ی عطر ستاره های کریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

سرشار می کنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

و می شود از آنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

خورشید را به غربت گل های شمعدانی مهمان کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

یک پنجره برای من کافیســــــــ*ـ*ـ*ـ*ــــــــ*ـ*ـ*ـ*ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

*ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ*ـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ*ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

*ــــــــــــــــــــــــــــــ*ــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ*ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

*ـــــــــــــــــــــــــ *ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ*ــــــــــــــــــــــــــــــــ*

*ـــــــــــــــــــــــــ*ــ ـــ ـــ ـ*ـــــــــــــــــــــــــــــ*

*ــــــــــــــــــــــ*ـ ـ*ـــــــــــــــــــــــ*

*ـــــــــــــــــــــ*ــــــــــــــــــــ*

*ـــــــــــــــــــــــــــــ*

*ــــــــــــــــ*

*ــــــ*

 

*+ نوشته شده در 91/05/14ساعت 1 PM توسط .نظر یادت نره.!بهزاد تنها |مهربان من ،

آهنگ حضورت در کنارم آنقدر لطیف و شاعرانه است که من را مدهوش میکند…

“”تو تنها کسی هستی”" که برای من ارزش فکر کردن را داری!!!

+ نوشته شده در 91/05/12ساعت 2 PM توسط .نظر یادت نره.!بهزاد تنها | 

+ نوشته شده در 91/05/02ساعت 11 PM توسط .نظر یادت نره.!بهزاد تنها | 

 

عشق یعنی راه رفتن زیر باران

                               عشق یعنی من می روم تو بمان

عشق یعنی آن روز وصال

                             عشق یعنی بوسه ها در طوله سال

عشق یعنی پای معشوق سوختن

                             عشق یعنی چشم را به در دوختن

 عشق یعنی جان می دهم در راه تو

                            عشق یعنی دستانه من دستانه تو

عشق یعنی مریمم دوستت دارم تورو

                            عشق یعنی می برم تا اوج تورو

عشق یعنی حرف من در نیمه شب

                            عشق یعنی اسم تو واسم میاره تب

عشق یعنی انقباظو انبصاط

                            عشق یعنی درده من درده کتاب

عشق یعنی زندگیم وصله به توست

                                 عشق یعنی قلب من در دست توست

عشق یعنی عشقه من زیبای من

                        عشق یعنی عزیزم دوستت دارم

 خداحافظ برو عشقم برو که وقت پروازه

 

 

تنها تنهاتنهاتنهاتنهاتنهاتنهاتنهاتنهاتنها
 
 
 
 

برو که ديدن اشکات منو به گريه ميندازه

نگاه کن آخر راهم نگاه کن آخر جادست

نميشه بعد تو بوسيد نميشه بعد تو دل بست

منو تنها بذار اينجا تو اين روزاي بي لبخند

که بايد بي تو پرپرشه که بايد از نگات دل کند

حلالم کن اگه ميري اگه دوري اگه دورم

اگه با گريه ميخندم حلالم کن که مجبورم

نگو عادت کنم بي تو که ميدوني نميتونم

که ميدوني نفسهامو به ديدار تو مديونم

فداي عطر آغوشت برو که وقت پروازه

برو که بدرقه داره منو به گريه ميندازه

برو عشقم خداحافظ برو تو گريه حلالم کن

خداحافظ برو اما حلالم کن حلالم كن
 
خداحافظ برو عشقم برو که وقت پروازه

برو که ديدن اشکات منو به گريه ميندازه

نگاه کن آخر راهم نگاه کن آخر جادست

نميشه بعد تو بوسيد نميشه بعد تو دل بست

منو تنها بذار اينجا تو اين روزاي بي لبخند

که بايد بي تو پرپرشه که بايد از نگات دل کند

حلالم کن اگه ميري اگه دوري اگه دورم

اگه با گريه ميخندم حلالم کن که مجبورم

نگو عادت کنم بي تو که ميدوني نميتونم

که ميدوني نفسهامو به ديدار تو مديونم

فداي عطر آغوشت برو که وقت پروازه

برو که بدرقه داره منو به گريه ميندازه

برو عشقم خداحافظ برو تو گريه حلالم کن

خداحافظ برو اما حلالم کن حلالم كن
 

 

من از قصه زندگی ام نمی ترسم

من از بی تو بودن به یاد تو زیستن و تنها از خاطرات گذشته تغذیه

کردن می ترسم.

ای بهار زندگی ام
اکنون که قلبم مالا مال از غم زندگیست


اکنون که باهایم توان راه رفتن ندارد
برگرد


باز هم به من ببخش احساس دوست داشتن جاودانه را


باز هم آغوش گرمت را به سویم بگشا


باز هم شانه هایت را مرحمی برایم قرار بده.


بگزار در آغوشت آرامش را به دست آورم

بدان که قلب من هم شکسته


بدان که روحم از همه دردها خسته شده.

این را بدان که با آمدنت غم برای همیشه من را ترک خواهد کرد.

بس برگرد که من به امید دیدار تو زنده ام

+ نوشته شده در 90/10/23ساعت 12 PM توسط .نظر یادت نره.!بهزاد تنها |


- - گویا آی تی - تک تمپ - | - مطالب جدید - گرافیک - وبلاگ